Mannskapsplan og ressursplan

MANNSKAPSPLAN OG RESSURSPLAN

Hvordan planlegge prosjekter og mannskap godt, med de ressurser man har?

Det er to sider av ressursplan og mannskapsplan.

  1. Hvordan dekke opp behovet til prosjektet, slik at man holder fremdriften og jobber effektivt. Det skal hverken være for mange eller for få ressurser på et prosjekt. Man må også ta stilling til hvem man skal ha på prosjektet i forhold til kompetanse, arbeidstider/turnus og evner til å samarbeide. Det er vanskelig å måle effektverdien av god mannskapsplanlegging, men man ser lett at enkelte arbeidere produserer minst dobbelt så mye som andre. Og med den kostnaden arbeidskraft har i Norge målt opp mot materialkost, forstår vi at dette er et område som bør prioriteres mer enn mange kanskje har gjort.
  2. Den andre siden av ressursplanlegging og mannskapsplanlegging er å sørge for god utnyttelse av mannskap, maskiner og utstyr. Det handler om å fylle opp kalenderen til hver enkelt ressurs slik at tilgjengelig tid blir effektivt utnyttet. I tillegg må man tenke på at arbeidet skal passe til arbeidstakeren. Reisetid og transport er også absolutt noe å tenke på når man planlegger mannskap og ressurser.

Her er det som vi forstår flere faktorer som må hensyntas i planleggingen. Og når hverdagen forandrer seg og planer må tilpasses kan det bli vanskelig å lage gode ressursplaner, holde dem oppdatert, og ikke minst formidle ressursplan og mannskapsplan til de berørte.

Mannskapsplan fra Kontroll

Kontroll sin ressursplan og mannskapsplan er lagt opp som drag-n-drop for ressursplanlegging på begge disse måtene. Man kan enten (som i pkt 1 over) vise aktuelle prosjekter man ønsker å planlegge for, og deretter dra og slippe ressurser (mannskap og utstyr) til tidslinjen for disse prosjektene.

Eller man vise de aktuelle ressurser man ønsker å utnytte godt, og dra og slippe disse til tilgjengelige prosjekter. Man ser raskt om noen har ledig tid og trenger mer oppdrag.

Om en arbeider er syk, har ferie, turnusordning, fridager, mm. så vises dette i kalenderen slik at man unngår å planlegge ressurser som ikke er tilgjengelig.

Når planen er omforent kan man enkelt publisere hele eller deler av den, slik at de berørt mannskap får et varsel på sin mobil og en liste og kalender for kommende oppdrag. Planen er «live» og alle endringer varsles fortløpende.

Det er enkelt å dele opp slik at ulike personer har ansvar for planlegging av de ulike prosjektene eller ressursene.

Kontroll mener at det ligger mye penger i god ressursplanlegging og mannskapsplanlegging og at dette er et område enhver bedrift bør ha stort fokus på.

Høres dette ut som noe du trenger?

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke siden, godkjenner du innsamlingen av informasjonskapslene.  Les mer