Produkter og løsninger

Vi har moduler for alle dine behov. Dere kan selv velge hvilke dere vil ha i deres app, sånn at dere får et system skreddersydd for det dere trenger. Verken mer eller mindre:

Fakturaunderlag

Spesialtilpassede løsninger for å generere fakturaunderlag, med dine produkter, priser og format. Legg ved bilder og dokumentasjon. Har du spesialrapporter du ønsker å få satt i system, lager vi det for deg.

kvALITET

Seriøse kunder i dag setter høye krav til dokumentasjon av kvalitet. Og god kvalitet er lønnsomt. Men det tar tid og dokumentasjon blir ofte et etterslep. Med enkle verktøy i en app for kontrollplan, sjekklister og avvik, genereres dokumentasjon enkelt med nettbrett eller mobil ute på byggeplassen. Kunden blir trygg og får tillit når han ser at kvalitet blir tatt på alvor.

SPESIALfunksjoner

Vi utvikler de funksjoner/moduler dere trenger for å øke kontroll og drive så effektivt som mulig. Vi har utviklet blant annet spesialfunksjon for nøkkelskap, arbeidsbeskrivelser, liftbibliotek m.m

bEFARINGER

Går du noen faste befaringer? Anbudsbefaring, oppstartsbefaring, sluttbefaring, ol.? Med mobilen i hånden tar du bilder og merker av for kontrollpunkter på gjeldende befaring. En rapport genereres til berørte parter og eventuelle oppgaver kan tildeles bestemte personer.

mANNSKAP OG UTSTYR

Disse ressursene er kostbare og må utnyttes godt.  Vår app kan gi deg oversikt over hvor maskin og mannskap er, og hvor de skal.

SPESIALRAPPORTER

Vi utvikler spesialrapporter for din bedrift slik at dine ansatte kan dokumentere arbeid på en enkel og effektiv måte. Dette skal gjøre det mulig for dere å opprettholde fokus på de viktigste tjenestene/produktene dere leverer og raskere få inn komplett dokumentasjon. Dette gjelder både internrapporter, men kan også være dokumentasjon mot kunde/oppdragsgiver. Eksempel på spesialrapporter vi har laget. Bor/Sag, Fuktmålinger, Skadebegrensning, Utsjekk/innsjekk av utstyr, eke/månedsrapport til oppdragsgiver m.m.

FDV

De fleste prosjekter innehar FDV-dokumentasjon som skal samles og overleveres kunde. Vi gjør det enkelt for deg å dokumentere og samle relevant FDV-dokumentasjon under prosjektet, uavhengig av når du får den.

SHA-plan, HMS-plan

Kontroll sitt system har utviklet et mal for å raskt lage en komplett SHA/HMS – plan for ditt prosjekt. Denne innehar også muligheten for å dokumentere avvik og følges opp basert på revisjoner.

Leveringsplan

Leveranser av f.eks materialer i et byggeprosjekt er sentralt å følge med på. Vi gjør det mulig å raskt sette opp en leveranseplan med kritisk data som frist for bestilling, leveransetidspunkt, leveringstid mm. Du kan enkelt følge med på status og oppdatere om nødvendig

Pin av avvik på tegninger

Leveranser av f.eks materialer i et byggeprosjekt er sentralt å følge med Når du jobber med avvik eller statuser på elementer kan det være greit å kunne pinne dette på en tegning eller et bilde. Kontroll har funksjoner hvor du enkelt pinner og presenterer status pr pin slik du ønsker det.

Prosjektbilder

I alle prosjekter brukes bilder både som forklaring og dokumentasjon. Vi gjør det enkelt å dokumentere og samle bilder pr prosjekt. Disse kan du senere eksporter ut eller benytte når du skal fordele oppgaver eller lage dokumentasjon på utført arbeid eller underlag til tillegg og endringer.

tillegg OG ENDRINGER

Dette er ekstra arbeid du skal ha betalt for, men som må dokumenteres godt og varsles i tide. Vi lager et enkelt system som gjør dette i henhold til kontrakt og avtale.

oPPGAVETILDELING

Alle ansatte får en «Mine oppgaver»-funksjon i appen. Man tildeler oppgaver direkte, eller de genereres fra referater, befaringer og avvik mm. Få full oversikt på når ting er utført med tilhørende dokumentasjon, som bilder.

sTYRINGSSYSTEM

Vi har utviklet et brukervennlig, men komplett styringssystem som tilpasses deres bedrift og hvor dere enkelt kan holde dette oppdatert. Systemet vil også inneholde oppdatert relevant data fra systemet/app gjennom egne dashbords og statistikker. Systemet er ISO klarert, inneholder enkle beskrivelser av rutiner og prosedyrer, dokumentmaler, intranett og personalinfo. Det er prosessbasert og enkelt å finne frem i.

hms

Det er faktisk lønnsomt å investere tid i god HMS. Men på den andre siden trenger det ikke ta mye tid. Med enkle funksjoner i app kan man dokumentere vernerunder, HMS-avvik (RUH), Sikker-jobbanalyser, mm. Og man får fulgt opp avvik og kan lære av sine feil.

rEFERAT

En god regel er å ikke la det gå lang tid før du skriver referat. Et referat kan være juridisk viktig da det er kontraktsrettslig gyldig om det ikke sendes innsigelser. Vårt system lar deg enkelt skrive referat på pc, nettbrett eller mobil, og sender ut oppgaver i app til de ansvarlige for et punkt. Man kan enkelt kopiere forrige møtereferat for å oppdatere med status i et nytt.

kontakter

I systemet har alle ansatte full oversikt over kolleger, kunder, leverandører og UE’er. Det er enkelt å finne riktig kontaktpersoner på de riktige prosjektene og å se hvilke ansatte som har ulikt utstyr. For kunder, Leverandører med flere kontaktpersoner legges dette enkelt inn og du kan videre sette ulike kontaktpersoner på ulike prosjekter.

Varslingsplan

Alle prosjekter er pålagt å ha en varslingsplan. I vårt system oppretter du enkelt en varslingsplan du kan henge opp på byggeplass samt benytte i appen.

Org kart

Når du har lagt inn relevant data i et prosjekt med ressurser og interessenter produserer du raskt og enkelt et oversiktlig organisasjonskart for ditt prosjekt.

Prosjektdagbok

Flere byggherrer og entreprenører ønsker daglig, ukentlig eller månedlig å få informasjon om status. Kontroll har laget en enkel funksjon hvor du kan legge inn relevant informasjon og få dette i en rapport for intern eller ekstern bruk.

Interaktive kart

Har du flere prosjekter eller stor anleggsplass kan det være smart å benytte seg av et kart med pinner, som igjen gir eksakt posisjon eller veibeskrivelse. Denne funksjonen kan vi bygge inn der det måtte passe.

Mer

Andre viktige ting vi kan legge til i flere av våre produkter og funksjoner er også geofence, QR løsninger og NFC)

pROSJEKTØKONOMI

Full oversikt over avregning av poster i beskrivelsen og tillegg/endringer. Du får også kontroll over det dine underentreprenører produserer/fakturerer. Gjør enkelt justering for reelle kostnader og inntekter som hører med til aktuell måned og får se det reelle månedsresultater pr. prosjekt.

fREMDRIFTSPLANLEGGING

Du har sikkert sett en fremdriftsplan fra MS Project med mange hundre aktiviteter som henger sammen i tre eller fire nivåer. Har man egentlig kontroll på fremdrift i en slik plan? Vi tror ikke alltid det. Vi har laget enkle verktøy for rask fremdriftsplanlegging som folk skjønner og som de kan rapportere tilbake på. Tilgjengelig på app og web.

tegninger OG dokumenter

Om man legger f.eks. PDF-tegninger inn i systemet, blir de enkelt tilgjengelig for alle med app-tilgang. Man kan da angi avvik og endringer direkte på tegningene før de sendes videre til behandling. Man sikrer da også at alle har tilgang til de siste gjeldende tegninger.

mÅNEDSRAPPORTER

Basert på registreringer i app genereres automatisk ukes- og månedsrapporter med all relevant informasjon. Bl.a. timeforbruk, HMS aktivitet og H-verdi, kvalitetsavvik, produksjon, tillegg/endringer, fravær, status på mannskap og utstyr, mm. Kunder blir ofte svært fornøyd over å få en slik oversiktlig månedsrapport fra prosjektet.

tiLGANGSSTYRING/
bRUKERVENNLIGHET

Man ønsker ikke at alle skal se alt. Og man ønsker kun relevante knapper tilgjengelig for brukere av app og system. Derfor lager vi skreddersydd tilgangsstyring på hva hver enkelt bruker skal se og ha tilgang til.

Kompetanse, sertifikater og vedlikehold

Systemet har oppdatert status på maskin- og utstyrssertifiseringer, periodiske kontroller med mer. Videre har systemet oversikt over alle gyldig kurs, sertifikater og kompetanse i bedriften og det sendes automatisk ut varsling om nødvendig fornying i god tid.

Anonym varsling

Å ha muligheten til å varsle er i dag et krav og det kan benyttes til å få tak i viktig informasjon i din bedrift. Vi har en egen funksjon for anonym varsling som er lett tilgjengelig og som følger kravene til anonymitet.

Timer, fravær og ferie

Det skal være enkelt å føre timer, fravær og ferie. Samt at det er viktig at det dokumenteres godt og at det kan godkjennes av de riktige ressursene i et firma. Vår løsning tilpasser oss deres arbeidsmetodikk og krav til både føring, godkjenning og presenterer date oversiktlig.

Riggplan

Å ha en god oversikt over anleggsområdet/byggetomten er viktig. I vårt system kan du opprette og vedlikeholde riggplanen slik at den kan benyttes til god og sikker drift av byggeplassen.

Beskrivelser

Å ha oppdaterte arbeidsbeskrivelser tilgjengelig for de som skal utføre jobben er viktig. Derfor gjør vi det enkelt å tilgjengeliggjøre beskrivelser for relevant personell på site.

Og ikke bare det!

Vi har også løsninger for:

  • Stoffkartotek
  • Måleprotokoll
  • Ulike søknader/skjema
  • Og mye mer

Du vet best hva dere trenger

Men vi hjelper deg selvfølgelig med å finne ut det som passer deg og din bedrift. Vi leverer også rådgivning, prosjektstøtte og bistand til å utvikle og innføre løsninger som skal øke din inntjening og kontroll. 

Andre apper vi tilbyr

Mannskapsregistrering

Mannskapsregistrering – gjort enkelt og billig!

Mannskapsregistrering på bygge- og anleggsplasser er lovpålagt i Byggeherreforskriften. Hvordan løser dere det?
Å gjøre dette manuelt er lite effektivt, og gir deg liten kontroll. Mens mange av de eksisterende løsningene på markedet, er dyre og kompliserte.

Vi har utviklet en app som gjør at administrator, PL, byggherre, koordinator eller andre enkelt kan opprette prosjekter. Man får da tilsendt en plakat med QR-kode, som man kan henge opp på byggeplassen. Mannskap registrerer seg med en app de laster ned, og skanner QR-koden, eller skriver inn en prosjektkode. Det er ikke vanskeligere enn det!

I tillegg får man via en administrator app full oversikt og oppdatert status over prosjektet. Og alt blir dokumentert i henhold til Byggherreforskriften.

§10-4 Dokumentasjon av opplæring

§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

KON TROLL har utviklet et enkelt system med brukervennlig app og dokumenterte sertifikater på utstyrsspesifikk opplæring. Denne kan vi rask levere og tilpasse til din bedrift, slik at du tilfredsstiller kravene.

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke siden, godkjenner du innsamlingen av informasjonskapslene.  Les mer